znajdz nas na FB

Skup aronii powinien rozpocząć się od 1,50 zł/kg

Wywiad z Panem Andrzejem Karolakiem prezesem zrzeszenia "Aronia Polska"

Trudno przewidywać ceny skupu aronii. – Uważamy, że cena na początku sezonu nie powinna być niższa niż 1,50 zł/kg. Jest to cena, która zrekompensuje nakłady finansowe związane z produkcją aronii – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Andrzej Karolak, prezes Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii Aronia Polska .... wiecej na: www.sadyogrody.pl 

Szkolenie Integrowana Produkcja Aronii

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "Aronia Polska" zaprasza członków zrzeszenia na szkolenie z zasad wdrożenia Integrowanej Produkcji Aronii. Szkolenie skierowane jest do plantatorów aronii czarnoowocowej, którzy są zainteresowani wprowadzeniem w swoim gospodarwstwie zasad Integrowanej Produkcji Aronii i uzyskaniem certyfikatu jakości IP.

Szkolenie odbedzie się w dniach 2 do 3 grudnia 2016 roku w Skierniewicach.

Czym jest Integrowana Produkcja (czytaj tu )
Szczegóły dotyczące szkolenia dostepne są w zakładce "Dla zrzeszonych"

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "Aronia Polska"

Ideą Zrzeszenia jest wzmocnienie pozycji plantatorów aronii na rynku, negocjowanie w ich imieniu korzystnych kontraktów z odbiorcami owoców, propagowanie i reklamowanie owoców i wszelkich produktów, które powstają z użyciem aronii (soki, przetwory owocowo-warzywne, kosmetyki, syropy, lekarstwa itp) m.in. przez:

  • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji aronii;
  • popularyzację konsumpcji aronii czarnoowocowej;
  • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
  • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu;
  • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
  • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
  • współudział w ustalaniu programów produkcji;
  • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
  • współpracę z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w produkcji.

Serdecznie zapraszamy plantatorów aronii do przyłączenia się do organizacji, a wszystkich entuzjastów owoców aronii czarnoowocowej zapraszamy do współpracy.
Deklaracja członkowska
KONTAKT                            
Copyright © 2016 "Aronia Polska". All rights reserved.